Thánh Ca qua giọng ca của Hoàng Vân

Xin dùng Internet Explorer để nghe các trang dưới đây

Cần nhiều ca sĩ tài tử không chuyên nghiệp, hoặc quư vị nam nữ thích ca hát, không phân biệt tôn giáo, để học hát với nhau (đơn ca, đồng ca, ḥa ca), xin liên lạc về chị Thuấn (714-423-0577)

Thánh ca qua giọng ca Elvis Presley