Bài 209

Buổi Mai Với Jêsus

1. Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng
Lúc sương đêm chưa ráo trên ngàn bông hồng -- Và văng vẳng tiếng ai
Giọng khoan nhơn thân ái
Chính Jêsus Christ Con Trời hiển lai

ĐK:
Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi
Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi
Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Jêsus
Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn

2. Jêsus chuyện trò cùng tôi thân thiết
Khiến muôn chim reo hát khi hừng đông về
Này hòa khúc Chúa ban dội thanh âm mỗi lúc, Khiến nơi ái tâm chung hòa giọng ca.

ĐK:
Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi
Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi
Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Jêsus
Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn
 2a. Jêsus chuyện trò cùng tôi thân thiết
Khiến muôn chim reo hát khi hừng đông về
Giờ tôi thỏa mãn thay, giờ tương giao với Chúa
Lánh xa tối tăm đau buồn trần gian

1. I come to the gar-den a-lone,
While the dew is still on the ros-es;
And the voice I hear, fall-ing on my ear,
The Son of God dis-clos-es.

Ref:
And He walks with me, and He talks with me,
And He tells me I am His own,
And the joy we share as we tar-ry there,
None oth-er has ev-er known.

2. I'd stay in the gar-den with Him
Though the night a-round me be fall-ing,
But He bids me go; through the voice of woe,
His voice to me is call-ing.

In The Garden
Tác giả: Austin C. Miles
Điệu & Nhịp: A(6/8)