Bài 65

Phước Cho Nhân Loại

1. Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời:
Trần gian nghênh vua vô đối;
Kíp mở cửa lòng tiếp rước Con Trời,
Bầu trời vạn vật hòa thinh,
Bầu trời vạn vật hòa thinh,
Trời đất xướng ca kính khen Vua mình.

2. Phước cho nhân loại! Chúa nay cai trị:
Muôn dân âu ca hoan hỉ,
Hải đảo sơn hà trổi bản ca thi,
Đồng hòa vận điệu mừng vui,
Đồng hòa vận điệu mừng vui,
Hòa khúc thánh ca hỉ hân muôn đời.

3. Chúa đến tiêu diệt ác khiên bệnh tật,
Tật lê không sinh trên đất;
Chúa đến đem lại suối phước chân thật,
Tràn ngập mọi vùng họa ương,
Tràn ngập mọi vùng họa ương,
Nguyền rủa biến ra phước ân thiên thượng.

4. Lẽ chánh ơn lành Chúa đem cai trị,
Làm cho muôn dân khai trí,
Thấy rõ vinh quang chính nghĩa trị vì,
Lòng đại từ Ngài lạ thay!
Lòng đại từ Ngài lạ thay!
Từ ái Chúa ta cổ kim ai tày.

 

Joy To The World
Tác giả: Isaac Watts
Điệu & Nhịp: C(2/4)