Bài 166

Trong Tay Chúa

1. (6) Chìm ngập trong hôn mê bao năm (3)
Và cuộc sống thiếu vắng ý nghĩa (5)
Khi tôi chưa quen, chưa yêu mến Jêsus (6)
Rồi khi tôi ăn năn kêu xin (3)
Ngài cầm tay nâng đưa tôi lên (5)
Trong yêu thương Chúa xóa tan buồn đau (5)

ĐK:
  Ngài như tia nắng (6) rạng lòa soi (9)
Tôi yêu Jêsus Chúa tôi nhân từ (5)
Rồi từ đây (5) và ngàn năm (9)
Tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi (7)

2. Chuyện tôi nghe qua bao câu ca (3)
Vì yêu tôi Chúa đã giáng thế (5)
Sinh trong cô đơn, chết mang nỗi nhục nhằn (6)
Ngài là Vua trên muôn muôn vua (3)
Lời Ngài phán sóng gió khép tiếng (5)
Nhưng sao Chúa phải chết trên đồi xưa (5)

ĐK:
 Ngài như tia nắng (6) rạng lòa soi (9)
Tôi yêu Jêsus Chúa tôi nhân từ (5)
Rồi từ đây (6) và ngàn năm (9)
Tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi (7)

3. Nầy bạn đang cô đơn lang thang (3)
Nhìn ngày tháng sóng bổ gió cuốn (5)
Nghe chăng hôm nay tiếng tha thiết ân cần (6)
Trở về bên chân Jêsus ngay (3)
Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt (5)
Bao nhiêu đau khổ sẽ nên mừng vui (5)
Ngài như ánh sáng (6) rọi đêm tối (9)
Jêsus yêu ơi  Chúa quá cao vời (5)
Và từ đây (5) rồi mãi mãi (9)
Tôn vinh Jêsus muôn đời không thôi
 
Trong Tay Chúa
Tác giả: Unknown
Điệu & Nhịp: A(4)/(4)
(c) by John T. Benson Publishing Company