Bài 23

Vui Mừng Chúa Là Vua

1. Mừng vui đồng ca ngợi Chúa:
Đấng uy nghiêm, Vua oai quyền!
Vui hát hòa khúc ca muôn đời, chúc tôn Vua trên trời:
Đ.K.
Hồn dâng tiếng hát, từ trong tâm tư
Dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui!

2. Jê-sus là Vua độc nhất,
Chúa yêu thương, Vua vinh diệu,
Đem huyết chuộc hết ô dơ và rửa cho tôi thanh sạch.
Đ.K.
Hồn dâng tiếng hát, từ trong tâm tư
Dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui!

3. Ngài đang ngự trong rực rỡ,
Chúa vinh quang, Vua oai quyền,
Muôn kẻ thù sẽ khuất phục, quỳ cúi tôn Vua muôn đời.
Đ.K.
Hồn dâng tiếng hát, từ trong tâm tư
Dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui!

4. Mừng vui vì hy vọng lớn,
Chúa Jê-sus sẽ cai trị;
Đem các đầy tớ trung thành về nước vinh quang trường tồn.
Đ.K.
Hồn dâng tiếng hát, từ trong tâm tư
Dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui!

5. Dù muôn lời ca dậy đất, Tán dương suy tôn Vua Trời.
Thuật sao được đức yêu thương và thánh ân cao sâu rộng;

Từ trên ngôi thánh Ngài đành lòng vào trần gian hy sinh cứu muôn tội nhân.

6. Đường đi trần gian thật khó... Bước tôi vẫn không sai dời. Mặt luôn ngời sáng tâm an bình mắt ngước lên trông Ngài; Ngài chăn nuôi tôi tại miền đồng xanh gần nơi suối nước Chúa đưa đường tôi.

7. Cùng dâng lời ca ngợi Chúa Chí tôn yêu thương công bình.
Là Vua và Chúa của nhân loại hát lên ca ngợi Ngài; Bầy chiên của Chúa cùng quì dâng lên hồn thân linh ca chúc Vua Trời cao.6. Re-joice, the Lord is King!
Your Lord and King a-dore!
Mor-tals, give thanks and sing, and tri-umph ev-er-more.

Lift up your heart! lift up your voice!
Re-joice! a-gain I say, re-joice!

7. Re-joice in glo-rious hope!
Our Lord, the Judge, shall come,
And take His ser-vants up to their e-ter-nal home.


Rejoice, the Lord Is King
Tác giả: Charles Wesley
Điệu & Nhịp: C(4/4)