Bài 85

Tiếng Hát Thiên Binh

1. Trên không trung tiếng hát thiên binh
Êm đềm ngân suốt trong đêm trường.
Non xanh kia đáp tiếng hoan ca,
Vang niềm vui khắp nơi xa ngàn.

Đ.K:
Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi;
Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang.
Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi;
Nguyện danh Thiên Chúa muôn đời. 

2. Ta mau mau đến Bết-lê-hem
Xin quì tôn Thánh Vương ra đời.
Nơi cô thôn sứ thánh hân hoan,
Ca mừng đêm Chúa ta lâm phàm.
Đ.K:
Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi;
Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang.
Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi;
Nguyện danh Thiên Chúa muôn đời.

3. Kia trong nơi máng cỏ khiêm ti
Con Trời lâm thế cách nhu mì.
Ca lên Giô sép với Ma-ri,
Mau cùng tôi chúc tôn danh Ngài.
Đ.K:
Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi;
Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang.
Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi;
Nguyện danh Thiên Chúa muôn đời.

1. Trên không trung tiếng hát thiên binh
Êm đềm ngân suốt trong đêm trường.
Non xanh kia đáp tiếng hoan ca,
Vang niềm vui khắp nơi xa ngàn.

Đ.K:
Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi;
Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang.
Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi;
Nguyện danh Thiên Chúa muôn đời.

( Glo-ri-a in ex-cel-sis De-o!
Glo-ri-a in ex-cel-sis De-o!)


1. An-gels we have heard on high,
Sweet-ly sing-ing o'er the plains:
And the moun-tains in re-ply,
Ech-o-ing their joy-ous strains.

Re:
Glo ri-a in ex-cel-sis De-o!
Glo ri-a in ex-cel-sis De-o!

2. See Him in a man-ger laid,
Whom the choirs of an-gels praise;
Ma-ry, Jo-seph, lend your aid,
While our hearts in love we raise.

Angels We Have Heard On High
Tác giả: William Neidlinger
Điệu & Nhịp: (3/4)