Bài 161

Ơn Lạ Lùng

Hồng Ân Thiên Chúa


1. Hồng ân Thiên Chúa, nghe sao tuyệt vời
Tình thương Chúa cứu người thế
Người giúp kẻ lỗi-lầm về với Chúa Trời
Tình thương của Chúa cao vời

2. Hồng ân Thiên Chúa chở che những lo buồn
Tình thương quí giá của Chúa
Người ban cho nhân-loại từ lúc mới ra đời
Lòng tin nơi Chúa muôn đời

3. Hồng ân Thiên Chúa giúp ta qua hiểm nghèo
Trần gian đen tối tội lỗi
Người đã dắt dìu vượt qua bao nguy nan
Lòng thương của Chúa cao vời

4. Jêsus, tên Chúa mỗi khi gọi Người
Buồn lo nước mắt không còn nữa
Vì Chúa đã ban tình yêu của Người
Tạ ơn Thiên Chúa vô vàn

Amazing Grace
Tác giả: John Newton
Điệu & Nhịp: G(3/4)