Thơ H Huyền Chi - Hong Vn Phổ Nhạc v Trnh By

Blindly I Miss You

The tide ebbs and flows
Sending love ripples
The nostalgia boat
Is moored in sorrow

The dyke sprawls away
Love comes to a turn
O sad banyan tree
Where is the old tune?

The rain does not come
vows fade in the wind,
All my life, I 'll wait
Don't you know, my love?

In the lush sunset
river flows wherever
The moon seeks a port
Blind heart, I miss you.
 

 HHC - BN

Con Tim M Nhớ Em

Triều nước ln xuống nhanh
Như sng trong mắt em
Bến sng neo thuyền cũ
Gi sng đưa u sầu

Đ di xa xa tt
Mối chn tnh đi quanh
Sầu cy đa hiu hắt
vẳng tiếng h v thanh

Chiều nay khng c mưa
Theo gi bay ước xưa
Ta trăm năm chờ mi
C hay chăng hỡi nng

Khi chiều ln nắng xuống
Tc sng chảy mun phương
Về đu trăng tm bến
Lng vẫn mong nhớ emHV