Thơ H Huyền Chi - Hong Vn Phổ Nhạc v Trnh By

 

 

Yu Như Tnh Cờ

 Con c nghe kinh
Anh nghe lng mnh
Duyn từ em tới
Nghe lời v thanh
 
Tiếng trc chon von
m giai thật buồn
Đan thnh lưới nhớ
Ru anh bạc hồn
 
Hy l chnh em
Sương lam dịu hiền
Hn mềm l rch
Thương đời trun chuyn
 
Hy l chnh tm
Khng vương bụi trần
Hy l trăng sng
Soi đời trầm lun
 
Hai ta thật gần
M xa rất xa
Anh như nợ nần
Em gỡ khng ra
 
Anh vờ khng biết
Em vờ lng tai
Yu cng tha thiết
Tnh như sng di
 
Trn cnh Xun biếc
Vẫn mu nắng phai
Trong đời l chết
Thơm mi tc ai
 
Thương em, thương ta
Ngy vơi, đm gi
Con đường đi tới
Thm nhiều ng ba
 
Vin vo cu ht
Dựa vo đời nhau
Em l suối mt
Con c qun sầu
 
Em l my trắng
Qun trời bơ vơ
Qun rừng cay đắng
Yu như tnh cờ .
 
hahuyenchi

Falling In Love

the fish hears God
I hear my thoughts
My luck is you
With unsaid words
 
The bamboo flute
Plays a sad tune
Nostalgia nest
Appease my soul
 
Please be yourself
Soft and blue mist
Kissing torn leaves
love trying lives
 
Please be your soul
Serene and pure
Like moon shining
On changing lives
 
We are so close
Yet far also
I am like debt
You can't get rid
 
I feign unaware
you pretend deaf
We love even more
As long rivers
 
On the green branch
The sun's fading
On the dead leaf
Floats your hair scent
 
Love you, love me
Day in, day out
Ahead, the road
With puzzling choices
 
Leaning on songs
As on our lives
Yore the fresh stream
Wiping all pains
 
You are white cloud
no more lonely
forget bitterness
Falling in love
 
Lyrics by bachhac