Vt Đường My

Vt Đường My

Ơi hỡi, những đời chim gẫy cnh
Nhớ g một thuở vt đường my
Khng gian, Tổ quốc thừa kiu hnh
D mỗi lng ring vẫn nghẹn đầy

Vm trời qu cũ qun g nổi
Sng ni thn thương dưới cnh bay
Những kiếp chim hng khng biết mỏi
Tử sinh coi nhẹ tựa cơn say

Nhớ thuở tung honh trong lưới đạn
Cuối ma chinh chiến sống như m
Mỗi lần khng yểm cho qun bạn
L mỗi lần đi kh hẹn về

Hoả tiễn phng khng như mắc cửi
Xăng đo từng lt, đạn từng vin
Bay vo chiến địa m đau tủi
Như những chim su rất đỗi hiền

Nhiều cnh chim bay ngời lịch sử
Nhiều thn tan tc giữa trời qu
Trong t, trn biển, nơi lưu xứ
(Khng bỏ anh em lẫn bạn b!...)

Ơi hỡi, những đời chim dưới đất
Cuối trời phiu lng gặp nhau đy
Anh em tnh sổ ai cn, mất
Soi mắt nhau tm những thong mỵ

hahuyenchi

 

Path of Clouds

Alas! The broken wing birds
Recall a time in the clouds
The space, country, and the pride
Now sorrow in their own hearts

How can they forget the old sky
Mountains and rivers under wings
The brave and tireless airmen
Life or death, they took so lightly

Remember the times under fire
Before the end of the war
Each time flying to help friends
Is hard to know if return

Rockets air-defense interlaced
Gas was reduced, bullets counted
Flying to the front with sadness
Like very mild Flowerpeckers

Many birds flied into history
Many bodies fell in motherland
In jail, on seas, in exile
(never disloyal to their friends!..)

Alas! The birds walk on earth
Reunited at the end of journey
Counting their friends whos still there
Searching in their eyes, shades of clouds

Lyrics by hoangvan