Ước Mơ Bảo Quốc 


 

Ước Mơ Bảo Quốc 

30 năm rng cn đắng ngăn tim
Nỗi nhục mất qu từ Thng Tư đen
Khc hận cười đau trn dng lữ thứ
Nhớ lc ta tri, tưởng lc ta chm

30 năm di tưởng sẽ ngui qun
M vẫn chưa phai sng ni thề nguyền
i lại qu xưa, dựng ma nhn i
Gp lửa tin yu, hất tung bạo quyền

30 năm sầu tc trắng như my
Nhn lại qu thương vẫn trong đoạ đầy
Cộng đảng by giờ chỉ l đảng cướp
Nghn vi tham rt riả từng ngy

30 năm chờ lịch sử sang trang 
Giữ vẹn bin cương, đi lại Nam Quan 
Cn mi trong ta ước mơ bảo quốc 
Lại khắp qu ta rực bng cờ vng.

hahuyenchi
Preserve My Land 

Thirty years long my hearts aching
I lost my Land since Black April
Cries, laughs with pain through my life flow
Sometimes I float, at times I sink

Thirty years long I thought bygone
But no I still recall my vow
Take back my land, free our people
With trusting flame, chase vile rulers

Thirty sad years, white hair like cloud
My poor countrys still miserable
Commie party, only bandits
Corrupt leaders steal everyday

Thirty years waiting for a chance
Protect frontier, take back Nam Quan
Inside my dream, my motherland
Over my Land, are yellow flags

Lyrics by hoangvan