Tự Do Hay Là Chết

Quả bom thối về công lư, lương tri
Của nước Việt Nam dân chủ tṛ hề
Đă nổ tung trời thủ đô Hà Nội
Đẩy con người vào lạc hậu man di

Nơi luật pháp là củ khoai, cây gậy
Nơi sự thật như hồn lau bóng sậy
Người chà đạp con người
Người nhục mạ danh người

Thần công lư mang ngàn cân thuốc nổ
Luận cứ hàm hồ, bôi bác, thị phi
Lănh đạo gian manh đang đào mồ chôn chế độ
Bịt mắt, bưng tai, nham nhở cách ǵ

Báo chí Đảng nói toàn điều gian dối
Đổi trắng thay đen không chút ngượng ngùng
Côn đồ, Công an, trấn áp người vô tội
Quốc Hội hèn, hiến pháp có như không

Nguyễn Vũ B́nh: "Tự do hay là chết"
Lời hào hùng bia đá sẽ c̣n ghi
Hỡi tuổi trẻ, hăy vung cao ngọn viết
Đ̣i tự do, chỉ chứng bạo quyền kia

hahuyenchi

 

Liberty or DeathThe stink bomb of justice, conscious
From the Vietnam, Socialism
Has exploded right in Ha Noi
Pulled people back for centuries

Where the laws are batons, carrots
Where the truth is just a shadow
People crush people
People shame people

The justice brings tons of gunpowder
Of falsities, smearing, hearsay
Cunning leaders are damaging regime
They’re deaf and blind, uncivilized

Newspapers only say the lies
Change black to white, without any shame
Gangsters, police oppress citizens
Weak Parliament, Charter is nothing

Nguyen Vu Binh: “Liberty or Death”
Heroic words will be on the stele!
Our youngsters, please use your own pens
For freedom, denounce the regime!

Lyrics by hoangvan