Dựng lại ma vui

Trn Cnh Đồng My

Anh ra đi bỏ lại vm trời
Anh ra đi mang theo ngậm ngi
Cnh đồng my, khng gian, tổ quốc
Sng ni thn thương bt ngt tnh người

Bao năm di chinh chiến tang thương
Dn tuy ngho vẫn bm lấy qu hương
Thng Tư đen chm ngang mệnh nước
Triệu con người lưu lạc tha phương

Bao anh hồn vị quốc vong thn
Bao oan hồn bất cố, v căn
Bao chiến binh lưu đầy nhục nh
Bao trai hng nối lửa hờn căm

Anh ra đi chưa qun vm trời
Anh ra đi mang theo tnh người
Đường my xưa cn mơ cnh gi
Hẹn mai về dựng lại ma vuị

hahuyenchi

On the cloudy field

When you go, you leave the sky
And you go, melancholy
Field of clouds, the space, country
Rivers, mountains, so dear to you

Many years, under the war
Although poor, we don't go far
Black April changed all our lives
Millions souls dispersed wherever

For country many have died
Many souls exiled and stray
Many soldiers humiliated
Many men keep hateful fires

Go away you recall the sky
People's love you keep in mind
Cloudy paths, you still dream of
You promise some day return


Lyrics by Hoang Van

Thơ H Huyền Chi, Nhạc Hong Vn, giọng ca Nguyn Dung