Trao Em Quê Bốn Ngàn Xưa


Trao Em Quê Bốn Ngàn Xưa

Trao em, quê bốn ngàn xưa
Tương lai Hồng Lạc trông chờ các em.

Rễ cái phơi trên đất
Nhựa luyện chảy ngoài da
Người không đành cúi mặt
Đóa u t́nh nở hoạ

Có quê mà như không
Ruỗng hy vọng trong ḷng
Vui buồn theo thời tiết
Bốn mùa đều đông phong

Cờ vàng trao bé hôm qua
Bốn ngàn năm cũ trong ta cảm hoài
Ḷng ta tủi thẹn chưa phai
Sau cơn tháo chạy lạc loài bi thương

Vẫn đau với tháng Tư buồn
Vẫn quê nhức nhối thấu xương lưu đầy
Quê c̣n xuất huyết từng ngày
Cắt rừng, nhượng biển lót tay Bắc quyền

Nam Quan giờ đă ngoại biên
Hoàng Sa rồi cũng trong quên nhớ người
Rừng vàng, biển bạc đâu rồi
Giặc Hồ bán nước hại ṇi đủ chưa

Trao em, quê bốn ngàn xưa
Tương lai Hồng Lạc trông chờ các em.

hahuyenchi

Give You Our Old Country

Give you our old country
Nation’s future depends on you

Main root dries on earth
Resin flows outside
We can’t bow our heads
Sad flower’s blooming

Where’s my motherland
My hope dies away
Joy, gloom hinge on time
All year is Winter

Yellow flag given to you
Four thousands years touch me deeply
I’m so shameful today
With our astray mournful retreat

I’m still hurt with April
Nostalgia made me feel painful
My motherland still loses
Land and seas given to Northerners

Nam Quan’s out of border
Hoang Sa will soon be forgotten
Gold forests, silver seas?
Commie gang sold and harmed our race

Give you our old country
Nation’s future depends on you

Lyrics by hoangvan