TIẾP MỘT DNG THƠ

Ta leo dốc nhớ khật khng say
Đời nản chng chnh dưới gt giầy
Ta bc da người mang lốt th
Kể từ nuốt chửng thng Tư cay

Em giờ bn qun, thnh c chủ
Ta vẫn cu ky kiếp ngựa tru
Đừng nhắc những ngy hương phấn cũ
Xin đừng dao cắt xuống tnh đau

Miếng bnh phu th đắng giữa mi
Những giy im lặng chứa mun lời
Ta van em đấy đừng tra vấn
Trong đy hồn ta bo ngậm ngi

Ta thả nghn đm vo khi thuốc
Kiếm niềm kiu hnh đ xa bay
Ng quanh ai kẻ đau lng nước
Cứu vớt qu hương khỏi đọa đầy

Đon kết, từ mn như thớt thịt
Người h rch phổi cũng bằng khng
Sứ qun khng chiến, chn hay bịp?
Thống nhất, by giờ tiếng tự phong!

Tc xanh giờ đ tiu nhường muối
Lng vẫn phiu bay một bng cờ
Mừng gặp lại nhau chia nỗi tủi
Với nhau chẩy tiếp một dng thơ

hahuyenchi
Thng Tư,1987