Tht Lời Cng Đạo

 

Ching rt rng ni lời thảm tử
Khn th lương khc trắng ma tang
Mu chảy suối chan ho bản r
Đảng đin cuồng lộ mặt si lang

Lửa Ty nguyn bng ln nhất loạt
Đi tự do, tn ngưỡng, nhn quyền
Người khố vải, chn trần dũng cảm
Thi gan cng sng đạn, gng xiềng

Ci Thượng Đế ln rừng m coi
Thượng hay kinh th cũng l người
Đảng v sỉ coi thường mạng sống
L cờ sao nhuộm đầy mu tươi

Lũ chim ni chửi qun tn bạo
By c khe nhổ bọt khinh khi
Khắp thế giới tht lời cng đạo
Giặc Hồ kia chừng no mới nghe

hahuyenchi