Thả Đời Chi
Vo Trống Vắng Mnh Mng

Thơ H Huyền Chi - Hong Vn phổ nhạc v trnh by

Ăn miếng ho tươi thấy biển trong lng
Gợn nhớ cũ dềnh ln cơn sng mới
Em ho lnh khi buồn ln tiếng gọi
Em chập chờn bay mải giữa trời qun

Tương lai gần thấp thong một mầu đen
Xa hơn nữa em v trời đất biết
Ta sấp ngửa nhiều lần bn cửa chết
Đu ngại g dăm vết sẹo trn lưng

Nốc hơi bia uống cạn một vm sng
Con nước muộn như đời thao thiết chảy
Buồn rồi vui, d thương nhau cch mấy
Rồi cũng xa đau ở cuối dng trăng
Chn muối tiu mang nghi biển tnh nồng
Tnh cn đ nhưng l tnh giấu mặt
Trời kỷ niệm cn ngời trong sng mắt
Thả đời chi vo trống vắng mnh mng

hahuyenchi