Tango Mầu Xanh

Chiều đầy Tango ḷng rừng xanh mưa
Em về trong gió nhớ thương vô bờ
Ngh́n chiều bơ vơ đàn ḷng tương tư
Nhớ người phương ấy hắt hiu đợi chờ

Tango ngùi thương Tango vào yêu
Ngất ngây ṿng ôm đắm say lưng chiều
Hoá thân thành sông trôi về biển hạnh
Hoá thân thành mây ta cùng phiêu diêu

Tango mầu xanh Tango mùa hoa
Đóa môi hồn nhiên ướp men rượu già
Trói em vào ta trăm ṿng nhă nhạc
Trói ta vào em một đời hoan ca

Chiều đầy Tango nhẹ nhàng chân đưa
Như lời ca sóng thiết tha không ngờ
Có em và anh làm đầy Tango
Có anh và em làm đầy cơn mưa

Ngh́n chiều bơ vơ đàn ḷng tương tư
Nhớ người phương ấy hắt hiu đợi chờ

hahuyenchi


 


Ca sĩ: Ngọc Thủy

 

 

>>Hoàng Vân<<