TA BỖNG THÙ THÁNG BẢY

Rêu loang trên mặt nước
Như mầu áo ngụy trang
Cơn mưa không hẹn trước
Như bỡ ngỡ tan hàng

Nhớ hầm tầu bẩn chật
Chứa tủi nhục mênh mang
Trang sử hùng đă lật
Giọt lệ đào khôn ngăn

Hai mươi năm lang bạt
Vẫn hứa một trở về
(Quê không c̣n cộng sản
Người không c̣n chia ly)

Buồn loang trong huyết quản
Mỹ, Việt cộng bang giao
Ḷng nào không bi cảm
Như gió mưa nghẹn ngào

Đường dài hơn biết mấy
Trông đợi đến bao giờ
Ta bỗng thù tháng Bảy
Ta bỗng hờn ta xưa

Có nước mà không giữ
Có t́nh mà như không
Có tự do, dân chủ
Mà tư kỷ đầy ḷng

Ta không c̣n trẻ nữa
Vẫn nuôi hận nhớ thù
Sẽ đem theo dưới mộ
Mối nhục hờn thiên thu.

hahuyenchi