Rượu Qu
 

Rượu Qu

Một khối hn băng lặng lẽ phơi
Một dng sng lạnh hững hờ tri
Một vầng trăng a trong tm sự
Một tiếng cười khan đủ giết người

Chm nắng từ em chiếu xuống đời
Nghn tia lấp lnh giữa hồn ti
Đi khi ta muốn hồn tan chảy
Trải khắp trường giang lượng sng vui

Ta ở miền cao ni tiếp my
Nắng l rượu qu ở phương ny
Ta trn trọng giữ từng hơi ấm
Để khối hn băng thổn thức saỵ

hahuyenchi  

Precious Wine

A cold ice block dries in the sun
A cool river quietly flows
A fading moon with feelings
A dry laugh can be killing

From you, sunlight shines my life
Thousands rays brighten my soul
Sometimes I want to disolve
Over river with gay waves

I live on high mount with cloud
Sunlight is precious wine here
I care for each warm sun ray
So cold ice block be excited

Lyrics by Hoang Van