Nhn Lại Qu Đau

Nhn Lại Qu Đau

Nơi qu người nhn lại qu đau
Với nhục lớn c tn l vong quốc
Chưa qun đn anh đ lm mất nước
V bạn b ta chia rẽ từng ngy

Sng ngưng nổ, đời chưa thi tang tc
Qu vốn ngho cng xơ xc ngho thm
Bao năm rồi đời chưa ngưng tiếng khc
Vẫn nghẹn ngo trong cm Đỏ chnh chuyn

Ơn tin tổ ta đi lần ngồi lại
Kh thế ho hng lấp biển rời non
Rừng cờ vng bay rực trời hải ngoại
Lng mở lng vang tiếng trống Lam Sơn

Gi bn trẻ mun người thnh một khối
Gi v trai cng st cnh đồng tm
Lửa bừng chy chung một niềm tin mới
Thắp ho hng bất khuất Bốn Ngn năm

Bao gian khổ ng cha mnh lập quốc
Từ Nam Quan qu trải tới C Mu
Lũ giặc Hồ đang manh tm bn nước
Cắt bin cương, toan nhượng biển cho Tầu

Tn hiệu thp gửi đi ton thế giới
Đi lại Nam Quan, giữ lấy Hong Sa
Lửa hải ngoại đang chuyển về quốc nội
Hợp sức trong ngoi cứu lấy qu ta/.

hahuyenchi

 

Remind Country

From overseas, we watch country
With the shame: losing motherland
Elder brothers lost our old world
And my friends, disorganized

Guns stopped firing, but were still mourning
Our country, is even poorer
Many years have passed with our tears
Sorrowful in big Red prison

With Gods grace, sometimes we gathered
Heroic spirits, induced greatness
Yellow flags flying all over
Happy hearts, we hear Lam Sons drums

Young and Old, we are all united
Men and women, we are side-by-side
Like a flame, we have a new hope
Magnifying for four thousand years

Our fathers built up our country
From Nam Quan, Land spreads to Ca Mau
Commie gang is planning to sell
Our land and our sea to Chinese

Steel signal sent to the whole world
Take back Nam Quan, maintain Hoang Sa
Overseas flames sent to country
From everywhere, we save our nation.

Lyrics by Hoang Van