Nhnh Hoa Gai

Anh mắc nợ g thơ, m thơ đeo suốt kiếp
Anh mắc nợ chi tnh, m tnh nghẹt ngăn tim
Anh mắc nợ g qu, m đau qu thống thiết
M nhức nhối tủi hờn từ một thng Tư đen

Gần ba thập nin thống nhất, ho bnh
Qu chưa qua cầu ngho đi điu linh
L cờ mu cn nhng thm nợ mu
Nước vẫn điu tn ở tận đy quang vinh

Thương đứt ruột con đ ngho, xm cũ
Khng đnh tm ci mặt thăm qu
Vết chm tương tn mi cn mưng mủ
Triệu hồn oan cn rải rc sơn kh

Anh lng ph đời trai trn xứ lạnh
May cn em như một nhnh hoa gai
Cn tm cảm với mưa ghen, bo hạnh
Vẫn đầy lng bi phẫn chẳng ngui phai

hahuyenchi