Nghe Không Em
Ngàn Lời Ca Máu Tươi

Nghe Không Em Ngàn Lời Ca Máu Tươi

Từ b́nh thường, chữ nghĩa bỗng phi thường
Lời dịu dàng, mà khi giáo khi gươm
Nếu hôm nay em ơi đừng tuyệt vọng
Đừng buông tay dù đời đă chân tường

Nghèo bạc tiền nhưng tâm có đâu nghèo
Vẫn trong hồn luôn bát ngát t́nh yêu
Yêu quê hương, em thương đời khốn khó
Giữa phong ba ḷng vẫn vững tay chèo

Đ̣i lại Nam Quan bảo toàn cương thổ
Giữ lấy Hoàng Sa vũng biển quê ta
Đ̣i lại tự do cho dù gian khổ
Tôn giáo, nhân quyền rồi sẽ nở hoa

Từ Lam Sơn người áo vải chân trần
Cũng đă kiên tŕ chiến đấu 10 năm
Đánh thắng quân Minh dành quyền tự chủ
"Lê Lợi vi Quân, Nguyễn Trăi vi thần"

Từ cao nguyên người thôi nói tiếng người
Lũ giặc Hồ đang chém giết tơi bời
Từ bản buôn, người gióng khèn khua hận
Nghe không em ngàn lời ca máu tươi

hahuyenchi

 

Can you hear thousands of bloody words

Suddenly, letters become glorious
Gentle words, turn in knifes and swords
Be patient, my dear, don't lose faith
Don't give up, though meet with impass

Moneyless, your soul is flourishing
In your heart, you love all beings
All people who are in hardship
Though stressful you have confidence

Reclaim Nam Quan, keep our frontiers
Recall Hoang Sa, our country's seas
Regain freedom, through much trouble
For humanrights and religions

From Lam Son our heros peasants
Fought bravely for ten years long
Win over Ming gained liberty
Le Loi the King, Nguyen Trai Regent

On the heights, mankind turned savage
Commie gangs are killing many
From villages people are in despair
Can you hear thousands bloody words

Lyrics by Hoang Van