Mưa Tháng Chạp

Thơ Hà Huyền Chi - Hoàng Vân phổ nhạc và tŕnh bày - Ḥa Âm: Hoàng Bá  

Mưa Tháng Chạp
 

Ngày vui thật là vui
Như bay trên tầng trời
Môi lấp đầy nỗi nhớ
Dài tay ôm cuộc đời

Anh như mây bạt ngàn
Bay trọn đời lang thang
Cơn mưa chiều tháng Chạp
Mưa xuống đời hân hoan

Tiễn em về tóc ướt
Mưa nói lời chia xa
Anh bềnh bồng sông nước
Em diễm kiều như hoa

Gió hôn em nồng nàn
Phút chia tay dịu dàng
Cơn mưa c̣n chưa ngớt
Cơn vui đầy chưa tan

Nước theo mây về trời
Sẽ thương nhau một đời
Nhớ anh làm sóng vỗ
Nhớ em làm mưa rơi

hahuyenchi

 

December Rain


What a happy day,
Gliding through the sky
Kissing woes away
Stretching arms for love.

Alike fleeting clouds
Flying during life
Rain in December
Falls on blissful life.

In the rain leaving
With words of parting
I drift on the waves
A bright bloom, you are.

Wind kisses your face
Tender is farewell
The rain continues
Falling on our joy.

Rain's back in cycle
We share lasting love
Missing us, waves break
At length, falls the rain.

Translated by BinhNhung