Một ngy Mũ Đỏ,
Một Đời Mũ Đỏ

Khng l gi m bay trn cnh gi
Khng l my m ngạo nghễ đường my
Một ngy Mũ Đỏ, một đời Mũ Đỏ
Giữa khng gian cn lưu lại dấu giầy

Mu đ đổ cho hồn thing sng ni
Xương đ phơi v chnh nghi Quốc Gia
Người mi hận trong ngục t tăm tối
Người ln rừng mong dựng lại ma hoa

Người hải ngoại vẫn dương cao ngọn đuốc
Tnh nghĩa anh em, tnh nghĩa đồng bo
Đời trăm hướng, vẫn vững lng tiến bước
Vẫn kin cường thch đố mọi gian lao

Mu gọi mu, diệt Cộng n hại nước
Th nhớ th khng quản ngại hy sinh
V nghĩa cả vẫn chung lng bo quốc
Vẫn nhớ đời cu huynh đệ chi binh

hahuyenchi