LỬA THU


 

LỬA THU

Trn sắc l, ma thu chầm chậm bước
Trong lng ta, thu chn rỡ trường kỳ
Lửa v sản đốt buồng tim tổ quốc
Gi căm hờn cứa rch triệu bờ mi

Khắp thế giới cng hất tung bạo lực
Ph gng cm hn gắn lại chia tan
Tường đ đổ giữa hai miền nước ức
Tnh đ trao trn tuyến lửa ại Hn

Lửa m sảng trn qu ta vẫn chy
Chy tan hoang trn từng nhnh cộng đồng
Giữa xứ người ta nhn quanh chỉ thấy
L thu rơi từng phiến lạnh như lng

Ta kẹt lại bn bờ đau hệ
Người đi xa, tt tắp cuối chn trời
Ta lạc lng thụt li bao thế kỷ
Ta m lo đang bch hại giống ni

Thu nhỏ lệ trong hồn ta, vng v
Cho mu đau, cho cuống l chia cnh
Tim khắc khoải giữa mạch sầu chn đỏ
Trn phong trần từng nếp nhớ điu linh

hahuyenchi/TTDN/138

 

AUTUMN FIRE

Golden leaves show Autumn coming
In my mind, Autumn's ripe always
Proletarian burns our nations heart
Hateful winds shear millions eyelids

Oppressors have been overturned
Chains destroyed, sorrows have been healed
Wall fallen for two Germanys
Love exchanged on the Korean front

Fury fire still burns in motherland
Burns also in our communities
Far my Land, look around I see
Falling leaves, as cold as my soul

We are caught in this ideology
Others went very far away
We got lost, back for centuries
We are blind, harming our People

Autumn sobs in my soul, ailing
Swallow grief, like a fallen leaf
Unrest heart inside my ripe pain
Worried mind with sad memories

Lyrics by hoangvan