Hong Vn Phổ Nhạc v Trnh By
 
Welcome to Linda's Orchid Page

Mi Bn Em

Năm đa phong lan nở một lần
Như chng m trọn cả ma xun
Ngạt ngo tm nhớ, hồng thương mến
Cũng ở tim nhau đa trắng ngần

Mảnh đời ta thiếu, em đang giữ
Ấn chứng tnh ring chẳng dễ qun
Lại ngược trường giang về bến cũ
Lng chng Từ Thức động lng tin?

Hương phấn đi trang huyễn dụ người
Uống no thề hẹn ở đầu mi
Mai em trở bước, tnh quay mặt
Cn lại lng ta đm hổ ngươi

Mảnh đời ta thiếu, em đang giữ
Ấn chứng tnh ring chẳng dễ qun
Lại xếp yn cương qun đời/cuộc lữ
Lng chng từ đ mi bn em

hahuyenchi

vineline.jpg