Lin Ơi Em Phương No

Chiếc khăn thu nho nhỏ
Đi bướm lượn tung tăng
Hồn ta trn cnh gi
Bay ngược chiều quang m

Ta về thăm em đ
Thăm cuộc tnh trăng sao
Thăm vng trời bo tố
Kiếm mảnh đời hư hao

Mi nh em ngi rụng
Vườn nh em mưa lầy
Qua rồi ma gươm sng
Vẫn giết chc t đầy

Ta tm em chẳng thấy
Ni rừng vấy mu tươi
Mồ hoang như lau sậy
Người chẳng ni tiếng người

Trại t nhiều như nấm
Em ở đu by giờ?
Giang sơn mnh hoa gấm
Cn tan tc tiu xơ

Tm em trn thiết lộ
Con tầu thở đứt hơi
Những đỉnh cao thoi bộ
Đang tiến nhanh giật li

Tm em nơi đy biển
Giải sng buồn cư tang
Tm em nơi ổ điếm
Da thịt đau bng hong

Lin ơi, em phương nỏ
i cuộc tnh trăng sao
Ni sng v ta đ
Cũng tang thương ba đo

Lin ơi, em đu rồỉ
Ta trn qu hương người
Bốn ma đều thương nhớ
Nỗi nhớ thương nghẹn lời

Chiếc khăn thu nho nhỏ
Gi trời đất ở trong
Em phương no lệ đổ
C nhớ thương bạc lng?

hahuyenchi