Lịch Sử Xoi Mn

Từ đi đũa mun đem bn nước ngoi
t nhiều lin quan lũ lụt thin tai
San ni ngn năm, ph rừng cổ tch
Chưa năm 2000 ta m tương lai
 
Từ ch lợi ring đầu cơ xc ướp
Nu lấy ngai vua nu lấy độc ti
Nch chặt ti tham, Đảng l Đảng cướp
Chu con Lạc Hồng cn g ngy mai/?
 
Đu cần Đảng tri người vẫn chết chương
Chn trần dạ đi trẻ thơ tới trường
Qu cn chm nổi với l cờ sao
Thin nin kỷ mới lịch sử xoi mn
 
Đảng với kn kn chặn đồ cứu trợ
Dn chết mặc dn người đi mặc người
Bt mu tha hương nước rng, nước lợ
Đỏ mắt thương qu th nước hận đời
 
Từ ci tăm tre rừng khng kịp mọc
Từ nhm măng kh đất khc điu tn
Cn Đảng ngu kia đời cn tang tc
Nuớc cn man di đy cng lầm than.
 
hahuyenchi