Lệ Xanh

Lệ Xanh

Thng Tư, nhớ thng Tư no
Rưng rưng cởi gip quăng bo ng nhau
Thng Tư nhục nh xuống tầu
Tưởng như đất thảm trời sầu tiễn đưa
Ta nay thẹn với ta xưa
Xứ người l kiếp sống thừa mi saơ

C Mu ngi nhớ Nam Quan
Một phần lnh thổ Việt Nam cắt rồi
Đảng ngu bn nước hại ni
Tiền nhn lập quốc bao đời uổng cng

Hong Sa khc với biển đng
Lệ xanh muối st đầy lng thương qu
Mun nghn lưỡi sng buồn kia
Nhắc ta biển bạc đem chia với Tầu

Nam quan ngi nhớ C Mu
Giang sơn gấm vc ngn sau hao gầy
Ta ơi nhớ lấy hận ny
X cờ dẹp Đảng, dựng xy sơn h

Đi Nam Quan, giữ Hong Sa
Rồng Tin ơi giữ qu ta vẹn ton.

hahuyenchi

 

Blue Tears

April revives some April
With tears, we took off uniforms sadly
April, with shame we left
Heaven and Earth were blue with us
I'm now ashamed with old days
In foreign state I extend my life

Ca Mau regrets Nam Quan
One piece of Viet Nam land was gone
Brainless commies have sold
Wasting the works of our fathers

Hoang Sa cries with East sea
Blue salty tears pour into our heart
Thousands of gloomy waves
Remind me of our sea to China

Nam Quan recalls Ca Mau
Beautiful nation from now is slim
We should remind this shame
Tear flag, crush gang, build our nation

Claim Nam Quan, keep Hoang Sa
Dragons Fairies, care for our Land

Lyrics by hoangvan