Lạc Dng

Lạc Dng

Nước mắt no chảy miết thnh sng
Suối nhục hờn mở xuống từ non
Mạch oan khin dấy ln từ đất
Xương trắng rừng mu ngập qu hương

Nước mắt no chẩy miết thnh sng
Xc vật vờ tri khắp biển Đng
Xc anh em, xc vợ, xc chồng
Xc bầy nhầy dấu răng người th
Xc lo lồ thiếu phụ bềnh bồng

Nước mắt no chẩy miết thnh sng
Trại t lan như nấm trn rừng
Triệu hng anh bỗng thnh tru ngựa
Ma nhục nhằn cay đắng trổ bng

Nước mắt no chẩy miết thnh sng
Triệu xc người tan tc mnh mng
Xc ngu ngơ giạt ngn bến lạ
Bến tạm dung xc tri lạc dng

Trong giảng đường, nh my bon chen
Xc khật khừng từng bước đi ln
Nhớ bao la qu ngho xm cũ
Bc sĩ khng v kỹ sư đin
Vẫn đầm đa nỗi nhớ khng tn

Nhớ trưa nồng bụi nắng
Nhớ mi dột mưa đm
Nhớ nghẹn ngo khoai sắn
Trăng hỏa chu thay đn

Nước mắt no chảy miết vo tim
Lửa căm hờn từ mu chy ln
Hy ta ơi ph tan liềm ba
Hy ta ơi hất tung bạo quyền

Ta sẽ về dựng lại qu ta
Bắc Nam Trung hiền ho
Ta sẽ về dựng lại non sng
Sẽ trăm con nước tri một dng.

Nước mắt no chảy miết vo tim
Lửa căm hờn từ mu chy ln
Hy ta ơi ph tan liềm ba
Hy ta ơi hất tung bạo quyền

hahuyenchi

Diverging Flow

Whose tears roll like a river?
Streams of shame flow down mountain
Injustice raised from the ground
Bones whiten blood covers land

Whose tears roll like a river?
Over seas floating corpses
Of brothers, husbands, and wives
Slimy corpses with wild beast marks
Nude womens remains drifting

Whose tears roll like a river?
Prisons raised like wild mushrooms
Millions heros turned slaves
Season of shame, anguish's growing

Whose tears roll like a river?
Millions corpses flow everywhere
Guileless bodies washed to new ports
Now accept astray humans

In the halls, and factories
Unconscious, bodies advance
Recall poor country, old street
Nut doctors, loony engineers
Still dizzy, with nostalgia

Remind sunny noons
Recall rainy nights
With tears, potatoes
Shining flares for lamps

Whose tears roll into ones heart?
Hateful flame burns ones own blood
Lets destroy evil party
Lets destroy vicious regime

Well come back rebuild country
North and South peaceful
Well come back rebuild our Land
Hundreds rivers flow into one

Whose tears roll into ones heart?
Hateful flame burns ones own blood
Lets destroy evil party
Lets destroy vicious regime

Lyrics by hoangvan