HẠT BỤI


 

HẠT BỤI

Tà dương thanh kiếm bạc
Đâm suốt ḍng xanh lam
Ta ngồi nghe sóng hát

Khúc bi thương tan hàng
 

Ta ngồi như tượng sống

Hoá thân từ tang thương

Ta ngồi nguyên một đống

Gậm nỗi buồn tha hương

 

Tà dương thanh kiếm gẫy

Khúc xạ giữa tim người

Tháng Tư rồi tháng Bẩy

Mang nỗi đau biển trời

 

Ta ngồi như hiền triết

Như phiến đá vô tri

Buồn vui theo thời tiết

Mặc xuân về thu đi

 

Ta ngồi phơi thân ghẻ

Ḷng cũng có sông trôi

Bốn ngh́n năm hưng phế

Cũng qua trong ngậm ngùi

 

Tà dương thanh kiếm lụi

Đâm nhầu vào bóng đêm

Quê bỗng thành hạt bụi

Trong mắt ta tủi phiền.

 

HHC/MTBS/79

 

THE DUST

Like a silver sword
Oblique sunlight thrusts
In the blue river
Night falls on my woe

I sit like a statue
Came from misfortune
Like a heap of sand
Gnawing my longing

Sunlight, broken sword
Thrust into my heart
April then July
Made me so painful

I sit like a sage
Like an inert stone
Cheerful or gloomy
With weather only

I sit with scabies
River flows in me
Four thousands years passed
Up, down in sorrow

Oblique sunlight thrusts
Into the darkness
Motherland becomes dust
In my hurting soul

Lyrics by Hoang Van