HAI MƯƠI NĂM TẬN TUYỆT


 

HAI MƯƠI NĂM TẬN TUYỆT

Ta c 4000 năm nhược tiểu
Từ phi thai đ hơ hải ln đường
Người theo cha ln ni gio rừng gươm
Người theo mẹ cỡi đầu sng cả

Cha, rng ngăn Bắc họa
Rồi cũng nghn năm nhục nh ngựa tru
Mẹ, mở mang bờ ci tới C Mu
Rồi cũng 100 năm n lệ

ng cha mnh đ gian lao v kể
Rồng tin khốn kh mọi thời
Hơn 4000 năm chinh chiến tơi bời
Chống thực bi phong, đầu rơi mu đổ

Ai rước... voi dầy... mả tổ
Ai cng...rắn cắn... g nh
Ai gian hng, bn đứng qu ta
Đầy đọa đồng bo...với ba liềm v sản?

Nhục trước...sng Gianh bi thảm
Bến Hải sau...hai thập kỷ tương tn
Bầy...Cộng Sản...si lang
Đẩy ton dn vo ngho đi ...

Bằng đấu tố...nng trường...trừng giới
Diệt tham để tận sức tham
Con chau...giac Ho
Cưỡng chiếm...miền Nam...thẳng tay...chm giết

Gia ti mẹ đ hon ton khnh kiệt
Sau hai mươi năm ho bnh
Dn vẫn, thừa điu linh
Nước thm...ngho mạt hạng

Người ở lại với ngục t th thảm
Người vo bưng mi hận dựng cờ
Người lưu vong khắp thế giới tự do
Đều bầm gan tm mật

Hai mươi năm, đ qua trong nước mắt
Biển Đng, bao thy trẻ xc gi
Nghĩa trang đời, u uất vạn hồn ma
..............
Hai mươi năm, tận tuyệt

Liệu ta...cn cơ may
Để thấy, lại qu hương
vng rực...bng cờ bay
Trong mỗi...Rồng...Tin
hm nay cn ci mặt?

Hai mươi năm đ qua trong nước mắt
Mong ngy về ta dựng lại qu hương

Thng Tư 1995
HHC/TTDN/189
 

TWENTY YEARS DYING

Four thousand years we small nation
To begin, we have been hurrying
Some followed fathers for fighting
Some went with mothers to ocean

Fathers tried to stop our foes
Still we've been subdue thousands years
Mothers expanded nation to Ca Mau
Then a hundred years slavery

How hardships for our ancestors
Misery for Dragons, Fairies
Four thousand years under the wars
With colonists, beheading, bloodshed

Who made elephants crush graves?
Who brought war to country?
Whos cunning, sold our land and sea?
Abuse people with their vile ruling?

Gianh River was our old shame
Ben Hai now two decades of killing
Communists villains
Forced us to desolate

With blacklists and land reforms
Stop bribery, they can extort more
Hos followers
invaded the South and started slaying

Our fortune is wholly depleted
For twenty peaceful years
People are in misery
Nation is the poorest

Some who stayed were put in prisons
Some who hid tried to fight back
Some have fled all over the world
All, we are angry

Twenty years elapsed with our tears
Ocean, graveyards for many
Land cemeteries, ten thousands of ghosts
........
Twenty years, dying

Will we have some chance
To see our country
Yellow with our flags
In each Dragons
Today still bow head

Twenty years elapsed with our tears
Hopefully well come back some day

Lyrics by Hoang Van