Giữ Vẹn Bin Cương,
Lnh Hải, Sơn H

Giữ Vẹn Bin Cương, Lnh Hải, Sơn H

Cắt đất bin cương, nhượng biển, bn rừng
Ơi 4000 năm nhục nh chưa từng
Người v ngai vua bn bun tổ quốc
Người đnh vong n ci mặt khom lưng

Con chu giặc Hồ cưỡng chiếm miền Nam
Độc ti, tham , gieo rắc kinh hong
Trại t l nh ba miền sng ni
Rừng đầy mồ oan đất khc điu tn

Em nhỏ bn dm, mẹ hiền bn mu
Tn ngưỡng tam v, đạo l đứng đường
Dn chủ nửa vời, tự do v hậu
Ơi 4000 năm nghẹn ngo tang thương

Suối lệ Nam Quan, Bản Giốc, Trường Sa
Lnh đạo ngu hn điếm nhục ng cha
Đồng bo ta ơi nhất tề đứng dậy
Giữ vẹn bin cương, lnh hải, sơn h

hahuyenchi
 

Keep our Frontiers, Ocean and Land

Cutting our land, offering our seas
We have never been so humiliated
To rule on us, they trade our land
Bow down their heads, losing their faces

Following Ho, they seized the South
With iron hands they spread horrors
Prisons everywhere in our country
In the forests, are cemeteries

Children sell sex, mothers sell blood
Their cult: three NOs, impure morals *
Phony freedom, bogus civil rights
Four thousand years, what misery!

Tears streams in Nam Quan, Ban Gioc, Truong Sa
Inept rulers bring shame to us
Our dear countrymen, we must stand up
Keep our Frontiers, Ocean and Land

Lyrics by Hoang Van

Note: 3 NO's: No family, no nation, no religion