GIỌT LỆ THƯƠNG VAY


 

GIỌT LỆ THƯƠNG VAY

Đầu xun .. xem lại truyện Thy Kiều
Giọt lệ ... thương đời tơi tả
Mười ... lăm năm gi biệt qu ngho
Nợ ... ni sng .. ai vay ai trả
Mười ... lăm năm tri nổi bọt bo
Giọt lệ thương thn tiếc cng hn m

Thương tiền nhn xưa
Năm-nghn-năm, mu xương ...
dựng nn ci bờ
Thương ải Nam Quan
Nước mắt Phi Khanh nhỏ xuống thnh thơ

Một ma đau thương
Ta mất qu hương
Cả Bắc Trung Nam ht cu đoạn trường
Hồn ta cờ vng
Đỏ thắm ... ba dng mu tang
Khc đn Chiu Qun
Cả nước tang thương... phong... trần

Dưới hố bom xưa
Trồng tươi nấm mồ
Trại t l nh
Đầy rừng xương kh
Sng ... Tiền Đường oan... khin
Su mươi triệu Thy Kiều trun chuyn.

Thử nhn quanh xem
Khắp / Đng u / đạp tung xch xiềng
Mc, L kia nho theo ba liềm
Trừ thằng anh em
Vẫn cam tm lm tru ngưạ hn
M Gim Sinh v Hồ Tn Hiến
Lũ tru gi nhai lập trường thiu
Lũ vong n m bạo quyền mốc meo
Khc Phượng cầu chơi vơi
Trn mỗi phm tơ / cn vương mu tươi
Trn mỗi thang m / cn dao sng ngời
Trn mỗi cu ca cn tanh mu người
Đầm đa ... mu dn tị

Đầu xun xem lại / truyện Thy Kiều
Giọt lệ thương vay
Ướt hoen mi ny
Cứ vơi lại đầy
Giọt lệ thương Kiều
Giọt lệ thương qu
Mười/ lăm năm / xt xa qu nhiều
Mười / lăm năm /ước mơ đ chiều
Ti khc cho nng, cho ti ...
Kiều nương, Kiều nương ơi!
Kiều ơi!

Ma xun 1990 - 15 năm sau 1975
HHC/TTDN/149

 
BORROWED TEARS
 
New year I reread Kieus story
My tears fall for shattered lives
Fifteen years .. far from my homeland
Who will pay debts for my country?
Fifteen years, Im here and there
My tears roll down for my old efforts

Our ancestors
Five thousands years, blood and bones..
To build a nation
In the Nam Quan pass
The tears of Phi Khanh became a vision

Dolorous season
We lost a nation
All North and South sang sorrowful song
My soul, yellow flag
Mourning, three blood red stripes
Wandering souls
Were all the same, painful

The old bomb hole
Became new grave
Prisons are rising
Dry bones everywhere
Torn down destinies
Sixty milions Thuy Kieu in despair

Lets look around
All Eastern Europe broke chains
Marx and Lenin, fell with their regimes
Except a comrade
Still resigns to be a low slave
Ma Giam Sinh, and Ho Ton Hien
Old buffalos, with same mindset
Lost themselves, to keep mouldy power
Our songs dolorous
Over each key, we see new blood
Over each note, we see daggers
And each melody still smells human blood
Drips my kinsmen's blood

New year I reread Kieus story
My tears for her
Soak my eyelids
Empty then filled
My tears for Kieu
Tears for my country
Fifteen years / so much anguish
Fifteen years / my dream vanished
I cry for her, for me
Kieu Nuong, my old dear!
My dear!

Lyrics by Hoang Van
Ma xun 2006 - 18 năm sau 1988 
If you can't hear anything, please click right mouse button to download music