Đoạn Trường


Đoạn Trường

Vậy m đ thng Tư rồi đ em
Buồn mất qu tưởng đu rồi ngui qun
Giờ mới hay chng ẩn tng, phục kch
Chờ dịp yếu lng buồn lại ngoi ln

Chm giết t đầy vẫn cn tiếp diễn
Nhn về Ty Nguyn bi đt no hơn
Đảng hn mạt đ cắt rừng, nhượng biển
Chết nhục nhằn v chế độ bất lương

Vậy m đ thng Tư rồi đ ta
Th nước trẻ măng d tuổi thm gi
Cn văng vẳng nghe lời sng ni gọi
Cn thương đời v thương nước thiết tha

Sau thống nhất đ phần tư thế kỷ
Qu ngho thm tn mạt thảm thương
Em v ta sống nhờ nơi đất Mỹ
Sống thừa thi trong đớn nhục đoạn trường.

Vậy m đ thng Tư rồi đ em
Buồn mất qu tưởng đu rồi ngui qun
Giờ mới hay chng ẩn tng, phục kch
Chờ dịp yếu lng buồn lại ... ngoi .... ln

hahuyenchi

 

Broken Heart

Its April already, my dear
Remember we lost our country
The sadness I thought forgotten
But now once more it reappears

They continue repress people
On the highlands, nothing is worse
Bad party offered land and sea
People die by cunning regime

Its April already, my friends
We become old, but still yearning
We still hear the call of our Land
Still love life, and love our country

Quarter of century passing
Our country becomes crappy
You and I live in overseas
Extra lives in humility

Its April already, my dear
Remember we lost our country
The sadness I thought forgotten
But now once more it reappears

Lyrics by hoangvan