Vực V Thường -Deepest Abyss

Thơ H Huyền Chi - Hong Vn Phổ Nhạc v Trnh By

Vực V Thường

Thật khng dễ khi qua cy cầu gi
Lng chnh vnh bắc giữa vực v thường
Vịn tnh nhau em lần từng bước nhỏ
Cầu di thm mun dặm giữa m sương

Thật khng dễ khi ngược dng kin định
Tm niệm hồng từng khắc xuống bia xanh
Chợt mắt bo nằm bn ngoi dự tnh
Em thương mnh v bất chợt thương anh

Em khp kn, muốn tỏ tnh khng dễ
Tri tim si từng lượng mu khơi vơi
Mơ hay tỉnh cũng dạt do sng bể
Vỗ bng khung từng pht gọi tn người

Em ngơ ngc bn kia cầu nghi hoặc
Lục m thầm tm sự giấu ngăn ring
Mở, đ mở những ẩn tnh khc mắc
Em ngỡ ngng vui gặp lại chnh em.

hahuyenchi

Deepest Abyss

Its so hard to go on the bridge
Hung above the deepest abyss
With your/
our love, I/you went step by step
On the miles long bridge in the mist

Its so tough for changing my/
your mind
Vows I/
you made and etched on blue stone
But storm eye formed outside all plans
Tenderly, I/
you sudden loved you/me.

From my/
your shell, how hard to break lose
Though passion flustered in my/
your heart
In my/
your dreams, sea waves are buzzing
Endlessly, seem to call your/
my name.

Full of doubt, on this side of bridge (*)
Searching in my/
your own reveries
I/
You unfolded my/your secret longings
And with joy, I/
you found my/your true love

Lyrics by bachhac

(*) Nếu l người nam th ht cu: "Full of doubt, over the same bridge"