Cuối Thang Đi Ngho

Cuối Thang Đi Ngho

Nam Quan giờ đ khng cn
Hong Sa rồi cũng bn lun cho Tầu

Gươm mi vẹt ni, uổng đời
Gần ba thập kỷ ngậm ngi mất qu
Ni ơi, ta đ bội thề
Sng ơi, nước chẩy nhục kia chửa mn

Nam Quan giờ đ khng cn
Hong Sa rồi cũng bn lun cho Tầu
Nghĩ thn tri giạt m đau
Thương qu tn mạt dng sầu di thm

Muốn thăm sng ni ba miền
Thng Tư gy sng chưa qun hận ny
Ni sng thm một hao gầy
Cắt rừng nhượng biển, nhục đầy khn mang

Hai mươi thế kỷ vừa sang
Ta cn ở cuối nấc thang đi nghọ

Nam Quan giờ đ khng cn
Hong Sa rồi cũng bn lun cho Tầu

hahuyenchi
 

The Poorest Country

Nam Quan is ours no more
Hoang Sa will be sold to Chinese

I have wasted my life
Sorrowful for three decades now
Mountain, I'm disloyal
River, you can't wash all my shame

Nam Quan is ours no more
Hoang Sa will be sold to Chinese
I live my life straying
My poor country made me grieving

I want to see my Land
But April pain still dries my heart
Country becomes thinner
Forest sold, sea trimmed, so degrading

Twentieth century's over
We still are the poorest country

Nam Quan is ours no more
Hoang Sa will be sold to Chinese

Lyrics by hoangvan