Hoàng Vân Phổ Nhạc và Tŕnh Bày 

Cũng Thế Em Ơi! 

Cũng Thế Em Ơi! 

Em lấy bớt nhiều ta hư mộng
Quăng ngày vui c̣n lại bao nhiêu
Em thiêu đốt nhiều ta hy vọng
Quăng đời buồn rồi cũng xanh rêu 

Em lí lắc chập chờn như bướm
Ta thành hoa, một đoá hoa khô
C̣n lay lất sau mùa gió chướng
Vẫn buồn hiu trong nghĩa đợi chờ 

Nắng và mưa có ǵ khác biệt
Ngày hay đêm, t́nh vẫn âm u
Như con sói trong hang chờ chết
Tiếng rên thầm đủ nát hồn thu 

Em đ̣i lại nhiều ta t́nh nghĩa
Chuỗi hoài mong hạt rớt hạt rơi
Ta c̣n lại chút hờn dâu bể
Giấu trong buồn cũng thế em ơi! 

Hahuyenchi 

 

My Unreal Dreams

You lessened my unreal dreams 
What is left for me in life? 
You took off much hope from me 
Sadness grows in me by now. 

You jeer like a butterfly 
I wane like a dry flower
Hung about after harsh winds 
Sorrowful in the waiting

Sun or Rain what's importance? 
Days and nights love's still somber
Like a wolf in cave dying 
Wailings drain autumn angel

You asked back much love from me 
In my long waiting for you
I still have some hard feeling, 
Hid in my melancholy....

Translated by Hoangvan