Hong Vn Phổ Nhạc v Trnh By 

Khng Thấy G Chỉ Thấy Tnh Yu 


Sớm Đng từ cửa sổ ng ra 
Thấy vạt nắng vng tươi ng chuốt 
Vạt lụa trời trải ấm hồn ta 
Trong tĩnh lặng ngọt ngo rt mướt 

Ta vội vng thắng bộ xuống đường 
Chiếc o da bạc phếch phong sương 
Mũ an ton chụp đầu hiệp sĩ 
Con ngựa sắt gầm gừ dễ thương 

Đnh một vng sơn thn hiu hắt 
Cưỡi nhong nhong loanh quanh phố ngho 
Lồng lộng gi tay trời lạnh ngắt 
Luồn trong ta ngn buồn c liu 

Thm c em ngồi sau nu gọi 
Ngọn tc my quấn qut la theo 
Vng tay cũ mở con đường mới 
Khng thấy g chỉ thấy tnh yu 

Đi thật xa, hơn chn trời xa 
Sẽ ta đi gip vng thế giới 
Gian khổ g rồi cũng kinh qua 
Mnh sẽ tới dẫu m hướng tới 

hahuyenchi