Cắt Đất Dng TầuSống đy, nhưng thc lu rồi
Tri tim mất mu từ hồi thng Tư
Cơn đau chiến bại ngy xưa
Ngn đm cn vọng gi mưa tủi sầu

By giờ cắt đất dng Tầu
Nam Quan khc biệt C Mu sao đnh
Hy v nghĩa cả hy sinh
X cờ, dẹp Đảng, đấu tranh tới cng

Gn từng tấc ni, tấc sng
Tiền nhn dựng nước khổ cng bao đời
Ai dng sng ni cho người
Mắt đi trả mắt, răng đi trả răng.

hahuyenchi