Buồn vương gt ai

Buồn vương gt ai
Nương ngy thng phai
Gi đầy hư vọng
Mưa m tương lai

Chuyện mnh hm mai
Đ bờ dĩ vng
Đời tnh nặng vai
Bắt bung ngy thng
Kỷ niệm trao nhau
Lm thnh cơn đau
Xa rồi nguyệt bạch
Khuất ngn phi lau

Trời l biển treo
Lệ l sng vỡ
Khc em nghn chiều
Say anh từng bữa
Rượu trn nỗi đau
Sầu chất ln sầu
Ơi thin đường lỡ
Ơi tnh biển du
Khc vi chi nữa
Ướp đời trong men
Chắc g em nhớ
Chắc g anh qun.
Đời sau nh em
Kiếp ny dang dở
Lệ l sng vỡ
Nhớ em nghn chiều
hahuyenchi