Hoàng Vân Phổ Nhạc và Tŕnh Bày
 
Chiến trường không có mùa, người lính trực diện với hiểm nguy ŕnh chờ từng giây phút.Đa.n thù không có mắt. Trên trận địa, không nơi nào là chốn an toàn. Thế nên người lính chỉ thấy được thu về nơi quê người/. Tâm thức mở ra cùng nỗi đau vơ vàng như lá/. Mời nghe Buồn Ngụy Trang, thơ HHC, nhạc Hoàng Vân, tác giả diễn ca:

Buồn Ngụy Trang  

Buồn Ngụy Trang

Mây ngủ giấc thiền trên cánh thiên nga
Sau ngàn dặm thiên di t́m đất ấm
Dấu giầy nào vương cánh gió bao la
Lính tan hàng / thương quê mài mũi hận

Hồ lung linh / mùa lá chín đỏ chiều
Thu ngây ngất giát vàng trên cánh xếp
Lính bạc ḷng ngậm đắng nỗi cô liêu
Tấm áo trận rừng phơi nhàu từng nếp

Chim thiên di, chim sẽ lại bay về
Cuộc rong chơi chập chờn như gió khơi
Lính c̣n ǵ sau thê thảm mất quê
Tâm thức nghẹn rụng theo ngàn lá chết

Ủ giữa ngăn tim sợi gió phiêu bồng
Ủ giưă thịt da vài mảnh đạn đồng
Áo ngụy trang khiến rừng thu tươm máu
Buồn ngụy trang héo hắt nụ hoài mong.

Chim thiên di, chim sẽ lại bay về
Cuộc rong chơi chập chờn như gió khơi
Lính c̣n ǵ sau thê thảm mất quê
Tâm thức nghẹn chết theo ngàn lá rơi

hahuyenchi
 

Disguised Sadness

Cloud sleeps peaceful on the swans’ wings
Migrating for some warmer land
Which footprints on undying wind?
Old soldiers long for their homeland

Shining lake bordered with red leaves
Blissful Fall lusters gold foliage
Lost soldiers endure solitude
Uniforms’re barren and shabby

Migrant birds will come back some day
They travel away breezily
What is left for astray soldiers
Choked spirits tumble with dead leaves

Inside their hearts, some floating winds
Inside their flesh, some bullet pieces
Disguised clothes sadden Fall forest
Disguised griefs dry up blooming hope

Migrant birds will come back some day
They travel away breezily
What is left for astray soldiers
Choked spirits die with falling leaves

Lyrics by hoangvan